FOOD COURT

AUTOR PROJEKTU
Ing. Radka Šrámková, Ing. Tomáš Hnaníček

SPOLUPRÁCE

dotegg architekti s.r.o.

NÁVRH

Studie nového prostoru Food Court v OC Praha.

VIZUALIZACE
Tomáš Hnaníček

KATEGORIE
Studie

ROK
2017