POUPĚTOVA

AUTOR PROJEKTU

Ing. Radka Šrámková

NÁVRH

Remodelace garsonky v pražských Holešovicích.

KATEGORIE
Realizace

ROK
2021

P
P
P
P
P
P