SEZNÁMENÍ

Zavolejte nám nebo napište email, zprávu na sociálních sítích.. cokoliv je vám příjemné. Rádi vám poskytneme veškeré informace a nabídneme nezávazné setkání pro vzájemné bližší poznání.

SETKÁNÍ

Na první schůzce se věnujeme definování zadání pro samotný projekt. Řešíme přání a potřeby klientů a představujeme možná řešení. Schůzka trvá zpravidla 1.5–2 hodiny a je placená paušální sazbou. V případě další spolupráce je tato částka zahrnuta do ceny studie.

CENOVÁ NABÍDKA

Na základě osobní schůzky vypracujeme cenovou nabídku na míru vašemu projektu. Cena vždy vychází z rozsahu služeb a složitosti projektu. Podpisem smlouvy a uhrazením zálohové faktury začíná tvorba interiérové studie, která zpravidla trvá 46 týdnů.

ZAMĚŘENÍ

Podle rozsahu probíhá buď při druhé schůzce nebo samostatně v jiný den. V případě, že máte k dispozici elektronickou podobu prostoru, probíhá pouze kontrola těchto dat. Obě varianty jsou placené služby.

STUDIE

Tvorba studie vychází ze zadání a případného doplnění informací ze strany klienta. Jednotlivé fáze studie jsou s klientem průběžně konzultovány a až poté zaslány k finálnímu schválení. Podrobně jsou fáze studie rozepsány v samostatném průvodci, který je přílohou cenové nabídky.

VZORKOVÁNÍ

Výběr konkrétních produktů je nedílnou součástí tvorby studie. Potkáváme se s vámi na vzorkovnách a vybíráme nejen materiály, barvy, ale především funkční prvky, které splňují vaše představy.

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Jakmile je schválena finální podoba studie, je k ní zpracována podrobná technická dokumentace jako podklad pro realizaci. Technická dokumetace není prováděcí dokumentací pro žádosti o povolení příslušných institucí. Slouží však ke zpracování orientačního rozpočtu a k oslovení realizačních firem.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Je-li potřeba k realizaci zajistit různá povolení příslušných institucí (stavební úřad, hygiena apod.), pak je na základě studie zpracována projektová dokumentace vč. autorizace projekční kanceláře.

REALIZACE

V případě, že zajišťujeme all-in realizaci, proběhne dostatečně dopředu před zahájením koordinační schůzka s dodavateli. Na schůzce budou nastaveny předběžné harmonogramy prací a kompetence. Pro tento typ spolupráce je zpracována samostatná nabídka a uzavřena smlouva o dílo.